90 θέσεις στην «Κοινωνική Πολιτική»

Ειδήσεις
90 θέσεις στην «Κοινωνική Πολιτική»
Ολοκληρώνεται στις 30 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
21/08/2019 | 06:00

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 90 θέσεις που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Αφορά την Κοινωνική Πολιτική και παρέχει τις εξής ειδικεύσεις:

 1. Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη
 2. Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας
 3. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε 30 άτομα ανά ειδίκευση.

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: PDF iconaitisi.pdf
 • Αντίγραφα πτυχίων
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
 • Αντίγραφο παραρτήματος διπλώματος
 • Αντίγραφο επικυρωμένου πιστοποιητικού καλής γνώσης Αγγλικών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δήλωση ενδιαφέροντος

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως 30 Αυγούστου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
metaptyhiakoo.pdf