50 θέσεις στη Συντήρηση Μνημείων Πολιτισμού

Ειδήσεις
50 θέσεις στη Συντήρηση Μνημείων Πολιτισμού
Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
17/02/2020 | 06:00

Πενήντα θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Προστασία, Συντήρηση και την Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού.

Ειδικεύσεις:

 1. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων (35 θέσεις)
 2. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών (15 θέσεις)

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση:
 • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου
 • Bεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Tεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές
 • Aποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (στη γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών, από 9:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ., ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά* την αίτησή τους στα [email protected] & [email protected], ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή A.Π.Θ., Tμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τ.Θ. 459, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.800 ευρώ

Προθεσμία: Έως 10 Απριλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310 99 5559 (κα Τριανταφυλλίδη) 2310 99 5483 (κα Φράγκου)