40 θέσεις στα Δομοστατικά Έργα

Ειδήσεις
40 θέσεις στα Δομοστατικά Έργα
Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα και προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
03/10/2019 | 08:30

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τα Δομοστατικά Έργα.

Αρχικά θα πρέπει να στείλετε στο retrofit@uniwa.gr τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση:
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Υπεύθυνη δήλωση
  4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

  • Φωτοαντίγραφα πτυχίων
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας
  • Βεβαιώσεις σεμιναρίων
  • Δύο φωτογραφίες
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως 22 Οκτωβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 538 1184 και retrofit@uniwa.gr