40 θέσεις σε Ιστορική Έρευνα Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες

Ειδήσεις
40 θέσεις σε Ιστορική Έρευνα Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες
Προθεσμία - Δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας
Ηλιάνα Καλούπη
01/12/2019 | 06:00

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: " Ιστορική Έρευνα Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες".

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Δύο συστατικές επιστολές

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Ιστορίας, ΠΜΣ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες», Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100, Υπόψη κας Βασιλικής Βάρδα.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 31 Ιανουαρίου 2020 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 26610 87 326 και [email protected] (κα Βασιλική Βάρδα)