30 θέσεις στο Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών (ΔΩΡΕΑΝ)

Ειδήσεις
30 θέσεις στο Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών (ΔΩΡΕΑΝ)
Προθεσμία - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα
Ηλιάνα Καλούπη
06/12/2019 | 13:15

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Διακυβέρνηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Η αίτηση του προγράμματος, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση:
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο σπουδών
  • Φάκελος με τις δημοσιευμένες μελέτες
  • Εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1.500-2.000 λέξεων (επιστημονική θεματική της διπλωματικής εργασίας)
  • Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019.

Εξεταστέα ύλη: ΕΔΩ"

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://www.polsci.auth.gr/el/polsci/news/7063