30 θέσεις στο πρόγραμμα «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας»

Ειδήσεις
30 θέσεις στο πρόγραμμα «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας»
Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019, asep
Ηλιάνα Καλούπη
26/11/2019 | 12:45

Τριάντα θέσεις προσφέρουν το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και η Ιατρική Σχολή, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  ανακοινώνουν ότι πρόκειται να λειτουργήσει διιδρυματικό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας».

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής που κατέχουν τίτλο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας, Νευροχειρουργικής, Πλαστικής Χειρουργικής, Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις και επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
  • Συστατικές επιστολές
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Τίτλος ειδικότητας ή βεβαίωση για τα χρόνια της ειδικότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 5.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 10 Ιανουαρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610999264 και email: [email protected]