30 θέσεις στην Ψυχική Υγεία

Ειδήσεις
30 θέσεις στην Ψυχική Υγεία
Δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
26/10/2019 | 06:00

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση:
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 • Σύντομο σημείωμα με λόγους συμμετοχής
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού βασικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις σε συνέδρια των υποψηφίων σε ηλεκτρονική μορφή
 • Αποδεικτικά που δηλώνουν επιστημονική ή εργασιακή εμπειρία συναφή με ΠΜΣ
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 29 Νοεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2132013225, [email protected] (κα Ε. Κιτρίνου)