Εκπαίδευση, καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Σε τι στοχεύει η εκδήλωση που παρευρέθηκε η Υπουργός Παιδείας

Κόμβος δραστηριότητας για τη σύλληψη ιδεών και καινοτόμων συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων αποτελεί το φόρουμ καινοτομίας του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Νίκη Κεραμέως, τονίζει πως υπάρχουν πολλοί λόγοι που καθιστούν την εκδήλωση ένα φάρο ελπίδας για το μέλλον των Ελληνογερμανικών σχέσεων. 

Εστίασε στο τρίπτυχο εκπαίδευση - καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

Βασικός στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι η γεφύρωση του χάσματος αυτού ανάμεσα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις δεξιότητες που καλλιεργεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Καινοτομία στην εκπαίδευση

- Ενίσχυση της καλλιέργειας ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων. Μέσω των ψηφιακών δεξιοτήτων, οι μαθητές θα μάθουν να χειρίζονται και να αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχει η τεχνολογία. Παράλληλα οι ήπιες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η ομαδική δουλειά, συνεργατικότητα, θα τους εφοδιάσουν με την ευελιξία για τη διαχείριση ψηφιακών εργαλείων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

- Εισαγωγή νέων θεματικών στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, για να προωθηθεί η πολύπλευρη και σφαιρική εκπαίδευση. Το υπουργείο σκοπεύει να εντάξει στο νέο πρόγραμμα την επιχειρηματικότητα. 

Καινοτομία στην επιχειρηματικότητα

Η καινοτομία κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας. 

- Οικοσυστήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, όπως αυτό το φόρουμ, αποτελούν βασικό πυλώνα της πορείας προς μια βιώσιμη και τεχνολογικά προηγμένη ευρωπαϊκή κοινότητα και προς την πραγματοποίηση των στόχων που περιλαμβάνονται στην στρατηγική “Ευρώπη 2020”.

- Στο European Innovation Scoreboard, η Γερμανία παραμένει σταθερά στην κορυφή ως μια ισχυρή χώρα στον χώρο της καινοτομίας. Η Ελλάδα σημείωσε έντονα ανοδική τάση το τελευταίο διάστημα.

- Και οι δύο χώρες παρέχουν γόνιμο έδαφος για την ανάδειξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων. Αυτή η συνεργασία είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, καθώς η επιχειρηματικότητα ολοένα και διευρύνεται και στις δύο χώρες.

Διασύνδεση των δύο χωρών ως μοχλός ανάπτυξης

Η Υπουργός τονίζει πως πρέπει να έχουμε καινοτόμο εκπαιδευτικό σύστημα και μία καινοτόμο αγορά εργασίας ώστε να είμαιστε πιο ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Σε αυτή την διαδικασία, μπορούν να συμβάλλουν:

  • η συστηματική καλλιέργεια του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού
  • η πρακτική άσκηση μαθητών και φοιτητών
  • η δια βίου μάθηση
  • το ”upskilling” και ”reskilling”

Τέλος, η Υπουργός κυρία Νίκη Καραμέως, δήλωσε πως η εκδήλωση στοχεύει σε:

  1. Εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας
  2. Δημιουργία ανταγωνιστικής παγκόσμιας οικονομίας
  3. Επένδυση συνεργασιών που ξεπερνούν εθνικά σύνορα
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram