ΕΚΠΑ: Εξειδίκευση στον «Σχεδιασμό και Διοίκηση» υπηρεσιών υγείας

Από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών - Η «ταυτότητα» του μεταπτυχιακού προγράμματος

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία νέου μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση στελεχών που θα είναι ικανά να αναλάβουν θέσεις διοίκησης στις μονάδες υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στο να αποτελέσει πυρήνα για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, συμβάλλοντας στη μεταφορά και ανάπτυξη της θεωρητικής τεχνογνωσίας αλλά και της πρακτικής εμπειρίας.

Η ταυτότητα του προγράμματος

Δίδακτρα: €1.000 ανά εξάμηνο

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία: 5/11/2018 - 18/01/2019

Επικοινωνία: 210-746-2104 (υπόψιν κας Ιωάννας Τούπου)

E-mail: [email protected]

Υποβολή δικαιολογητικών: Ιδιοχείρως Δευτέρα έως Παρασκευή (10.00 - 14.00) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», στην Ιατρική σχολή (κεντρική είσοδος: Μικράς Ασίας 75, είσοδος β: Τετραπόλεως 18), κάτω από τη λέσχη φαγητού στο ισόγειο με τις τζαμαρίες. ή ταχυδρομικά (στη σφραγίδα θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής, η οποία δεν θα ξεπερνά την τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων).

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη (δικαιολογητικά).

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram