Εκδόθηκαν προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2021

Οι θέσεις αφορούν στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Σήμερα, Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021, εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εννέα θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλ

Σήμερα, Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021, εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εννέα θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 10 Αυγούστου 2021 έως και την πάροδο της 19ης  Αυγούστου 2021, ημέρας Πέμπτης.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την ανακοίνωση και να δείτε τους πίνακες με τα αποτελέσματα ανά εκπαιδευτική βαθμίδα.

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram