Εγκύκλιος για την λειτουργία νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Ποια θέματα αναγράφονται
Η υφυπουργός Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη, εξέδωσε εγκύκλιο για την λειτουργία νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Εγκύκλιο για την λειτουργία νηπιαγωγείων, που αφορά στο έτος 2020-2021, εξέδωσε η υφυπουργός Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη.

Στην εγκύκλιο αναγράφεται/αναγράφονται:

 • η οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
 • η έναρξη σχολικού έτους 2020 - 2021
 • το ωρολόγιο πρόγραμμα
 • το ωράριο Νηπιαγωγών
 • η κατανομή τμημάτων
 • τα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία
 • η λειτουργία προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος
 • η επιτήρηση μαθητών – Ασφάλεια μαθητών
 • οι άδειες εισόδου στα Νηπιαγωγεία
 • η διαδικασία ενημέρωσης του myschool
 • το ημερολόγιο σχολικής ζωής
 • οι συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων - παιδαγωγικές συναντήσεις - συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες
 • η συνεργασία στελεχών και οι επιμορφωτικές συναντήσεις
 • η φοίτηση και σχολική ζωή
 • οι απουσίες μαθητών
 • οι σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές)
 • η επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο
 • η ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων – προσκλήσεων
 • η χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευώ
 • η προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές
 • ο εμβολιασμός μαθητών και Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
 • η εγγραφή και φοίτηση μαθητών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 • τα δικαιώματα μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι Ενημέρωση εκπαιδευτικών Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων

Λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19, ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου, με εκπροσώπους εκπαιδευτικών και μαθητών.

Επίσης θα δοθούν οδηγίες για θέματα που αφορούν στα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, στην ορθή χρήση της μάσκας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.

Στην αρχή του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο Νηπιαγωγείο για νήπια/προνήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους.

Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον σύλλογο διδασκόντων, σε 3 συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου.

Μετά την πάροδο των δύο εβδομάδων, το σύνολο των νηπίων ακολουθεί κοινό ωράριο, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 2, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α).

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.

Ειδικά για τους μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και την Γ’ Δημοτικού ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.

Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2020-2021 και σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ' αρ. 114932/ΓΔ4/2020 Β΄3710 Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 82609/ΓΔ4/29- 6-2020 (Β΄2686) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος2020- 2021», ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Το πρώτο τρίμηνο στις σχολικές μονάδες αρχίζει στις 14 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει:

 • το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/τριες (νήπια και προνήπια), αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8:30 μέχρι τις 13:00
 • το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13:00 μέχρι τις 16:00

Στο πλαίσιο του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμήματος πρόωρης υποδοχής από 7:45 μέχρι 8:30.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram