ΕΥΠ: Τα 10 σημεία που κρίνουν τον (μόνιμο) διορισμό

Όρια ηλικίας, άδειες, προθεσμίες - Πώς οι γραπτές εξετάσεις
Η βάση εισαγωγής στις γραπτές εξετάσεις είναι το 50 για κάθε μάθημα

Με μεικτό σύστημα μοριοδότησης συγκεκριμένων κριτηρίων και γραπτών εξετάσεων, θα γίνει η επιλογή των 302 μονίμων υπαλλήλων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Το workenter παρουσιάζει τα 10 σημεία – κλειδιά που κρίνουν την πρόσληψη των υποψηφίων.

Σημειώστε:

  • Όρια ηλικίας: Από 1984 έως και 1998 (ΠΕ, ΤΕ) – από 1989 έως και 1998 (ΔΕ)
  • Μεταπτυχιακό: Απαραίτητο για ειδικότητες ΠΕ (ετήσιας, τουλάχιστον φοίτησης)
  • Ξένες γλώσσες: Μοριοδότητη συγκεκριμένων, ανά ειδικότητα, ξένων γλωσσών
  • Εμπειρία: Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ
  • Άδειες: Απαραίτητες για τις τεχνικές ειδικότητες και οδηγούς
  • Αιτήσεις: Υποψηφιότητα σε μία, μόνο, κατηγορία προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
  • Προθεσμία: Αιτήσεις και δικαιολογητικά από 25 Φεβρουαρίου έως και 12 Μαρτίου
  • Πίνακες: Δημιουργούνται τρεις πίνακες (Αποκλειομένων, Συμμετεχόντων, Μοριοδότησης)
  • Γραπτές εξετάσεις: Θα γίνουν με ερωτήματα πολλαπλών επιλογών (multiple choice) σε θέματα νοητικών δεξιοτήτων και ξένης γλώσσας
  • Βάση εισαγωγής: Απαραίτητη για την εισαγωγή σε κάθε μάθημα – Βάση το 50, άριστα το 100
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram