Ευκαιρίες καριέρας για νοσηλευτές στην Γερμανία

Απαιτούμενα προσόντα, μισθός και e-mail επικοινωνίας

Κλινική αποκατάστασης, που εδρεύει στη Γερμανία, προσλαμβάνει νοσηλευτές.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής σχολής 4ετούς φοιτήσεως
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ευρωπαϊκής χώρας
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Καλή γνώση Γερμανικών
  • Εμπειρία 2 χρόνων σε οργανωμένη κλινική 

Παρέχονται:

  1. Υψηλές αποδοχές
  2. Διαμονή και στέγαση
  3. Σύμβαση αορίστου χρόνου
  4. Ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και περαιτέρω εξέλιξη

Το βασικό μηνιαίο ποσό ανέρχεται στα 2.635 ευρώ.

Η αμοιβή ανεβαίνει στα 2.800 ευρώ όταν ο υποψήφιος συμπληρώσει τρία χρόνια προϋπηρεσίας.

Αποστολή βιογραφικών στα Αγγλικά ή Γερμανικά στο: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram