ΕΦΚΑ: Νωρίτερα η έξοδος στη σύνταξη με επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ

Ποιοι ευνοούνται από τις νέες διατάξεις, τι «κερδίζουν» οι συνταξιούχοι

Εγκύκλιο με την οποία «ξεκλειδώνει» την χωρίς εξαγορά αναγνώριση έως ενός έτους χρόνου ασφάλισης για έξοδο στην σύνταξη για τους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που έχουν λάβει επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ ως μη μισθωτοί, εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του Φορέα, στις νέες διατάξεις εντάσσονται οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και π. ΕΤΑΑ) που έχουν λάβει βοήθημα από τον ΟΑΕΔ με αναδρομική ισχύ από 17/5/2019.

Προβλέπεται ότι η αναγνώριση του χρόνου επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και μέχρι 300 ημέρες στους μισθωτούς εμπίπτει στους αναγνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης,.

Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται, χωρίς εξαγορά από τον ασφαλισμένο, από τις υπηρεσίες συντάξεων του ΕΦΚΑ, με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, προσκομίζοντας βεβαίωση του ΟΑΕΔ, και δεν απαιτείται η έκδοση αναγνωριστικής απόφασης.

Με διατάξεις νόμου του 2011 συστάθηκε στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ειδικός λογαριασμός Ανεργίας με σκοπό τη χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος στους ασφαλισμένους του π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΑ και π. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ. Επίισης εκδόθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες μεταξύ άλλων καθορίστηκαν οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος του ΟΑΕΔ στους ασφαλισμένους των ως άνω π. Φορέων.

Με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 32 του ν.4611/2019 επεκτείνεται και στους μη μισθωτούς το δικαίωμα αναγνώρισης, του χρόνου καταβολής του παραπάνω βοηθήματος ως χρόνου ασφάλισης.

Προϋποθέσεις 

Η αναγνώριση του χρόνου καταβολής βοηθήματος στους μη μισθωτούς γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους που αναγνωρίζεται ο χρόνος τακτικής και επιδοτούμενης από τον ΟΑΕΔ ανεργίας των μισθωτών.

Σημειώστε:

  • – Για την αναγνώριση του χρόνου καταβολής του βοηθήματος, ως πλασματικού χρόνου υποβάλλεται σχετική αίτηση από τους ενδιαφερόμενους, στις αρμόδιες υπηρεσίες συντάξεων του ΕΦΚΑ κατά το στάδιο της συνταξιοδότησης
  • Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν λάβει το παραπάνω βοήθημα
  • Να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση καταβολής του βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ

Ο πλασματικός χρόνος καταβολής βοηθήματος που μπορεί να αναγνωριστεί φτάνει μέχρι 1 έτος.

Διαβάστε επίσης:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram