Εφάπαξ €820 εκατ. σε συνταξιούχους - Πότε και πώς θα δοθούν

Τι θα πάρουν, ολόκληρη η απόφαση (pdf)

Το ποσό των 820 εκατ. ευρώ (καθαρά,συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών) θα διατεθεί εφάπαξ από το κράτος για την επιστροφή των αναδρομικών στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η σχετική καταβολή πραγματοποιείται με βάση απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που επιδίκαζε τα ποσά στους δικαιούχους.

Σημαντικό:

  • Τα αναδρομικά θα καταβληθούν και στους συνταξιούχους των παραπάνω κατηγοριών δημοσίων λειτουργών των ειδικών μισθολογίων

Τι προβλέπεται:

  1. Το καταβαλλόμενο ανά κατηγορία ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν οι συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού με βάση τις ισχύουσες κατά την 31/7/2012 μισθολογικές διατάξεις, δηλαδή αν δεν είχαν θεσπιστεί οι μισθολογικές ρυθμίσεις του ν.4093/2012 και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους καταβλήθηκαν
  2. Η ημερομηνία έναρξης και το χρονικό διάστημα για τον υπολογισμό των καταβλητέων για κάθε κατηγορία προσωπικού ποσών ορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές κρίσεις των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν κάθε μία από αυτές ενώ διευκρινίζεται ότι δεν επηρεάζονται οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές τους όπως αυτό έχει προσδιορισθεί από τις ισχύουσες από το 1/1/2017 διατάξεις
  3. Σύμφωνα με την τροπολογία, τα αναδρομικά θα καταβληθούν για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας με αναδρομική ισχύ από 1/8/2012 έως και 31/12/2016

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε συνταξιούχους

Σημειώστε:

  • Στους συνταξιούχους καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012 και αυτής που πράγματι τους κατεβλήθη
  • Το χρηματικό αυτό ποσό υπολογίζεται με αναφορά στα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία συνταξιούχων χρονικά διαστήματα και μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016

Τονίζεται ότι από σήμερα (8/11) έχει ήδη ξεκινήσει στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, στο οποίο έχει κατατεθεί η τροπολογία για την καταβολή αναδρομικών ύψους 820 εκατ. ευρώ. 

Η ρύθμιση θα ψηφιστεί με ονομαστική ψηφοφορία, την οποία θα ζητήσει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρο το νομοσχέδιο.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram