ΔΥΠΑ: Τρίμηνη παράταση σε επίδομα 713 ευρώ – Ποιοι το δικαιούνται

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις και από πότε ισχύει

Από την 1/1/2023 αυξάνεται κατά τρεις μήνες η διάρκεια του επιδόματος που χορηγεί η ΔΥΠΑ σε δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η άδεια μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται από 6 μήνες που είναι σήμερα σε 9 μήνες, με αύξηση παράλληλα κατά 3 μήνες και της καταβολής του επιδόματος μητρότητας, το οποίο είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή, 713 ευρώ.

Μάλιστα, το μέτρο που αποσκοπεί στη στήριξη της οικογένειας και την εξίσωση του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί -όπως σημείωσε ο κ. Οικονόμου- να εφαρμοστεί και για τον πατέρα.

Επίσης, οι εργαζόμενες μητέρες θα μπορούν να ζητήσουν ειδική άδεια για την ανατροφή του παιδιού τους από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

 Οι προϋποθέσεις είναι

  • Να είναι ασφαλισμένες στον ΕΦΚΑ
  • Να απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση

Το δικαίωμα για τη χορήγηση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ασκείται με αίτηση που υποβάλει η ίδια η δικαιούχος ή μέσω αντιπροσώπου στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΥΠΑ, εντός 60 ημερών από τη λήξη των ανωτέρω αδειών.

Τι υποχρεούται να καταβάλει η ΔΥΠΑ για την ειδική άδεια στην εργαζόμενη μητέρα

Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)  υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή 713 ευρώ, καθώς και αναλογία Δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Στο επίδομα αδείας, ο εργοδότης καταβάλει τη διαφορά που προκύπτει από την καταβαλλόμενη από τον ΟΑΕΔ αναλογία επιδόματος αδείας, ενώ η καταβολή τόσο των αποδοχών, όσο και του επιδόματος αδείας γίνεται παράλληλα με την άσκηση του δικαιώματος της εργαζόμενης σε ετήσια κανονική άδεια.

Η δε, υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή Δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων περιορίζεται στο διάστημα προ και μετά του εξαμήνου της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 19040/1981.

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΕΦΚΑ.

Η ΔΥΠΑ υποχρεούται να αποδίδει τις προβλεπόμενες εισφορές για τον κλάδο σύνταξης, παρακρατώντας την προβλεπόμενη εργατική εισφορά που βαρύνει τον εργαζόμενο μαζί με την εργοδοτική εισφορά που βαρύνει την ΔΥΠΑ.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram