ΔΥΠΑ: Πώς θα κάνετε αίτηση για επίδομα 594 ευρώ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις στη ΔΥΠΑ στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών που δίνει επίδομα 594 ευρώ στους δικαιούχους.

Το πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για 3.900 ανέργους έως 29 ετών, αφορά κατάρτιση άνεργων νέων στην ψηφιακή οικονομία μέσω απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 στις 23:59. Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 30 ώρες εβδομαδιαία (6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την  εβδομάδα) για 6 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (27 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας) απευθείας στους συμμετέχοντες.

ΔΥΠΑ

Πώς θα πάρετε επίδομα 594 ευρώ από τη ΔΥΠΑ

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών στη ΔΥΠΑ που θα λάβουν επίδομα 594 ευρώ και που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών.

Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14.935.120€, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες για το επίδομα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram