ΔΥΠΑ - ΟΑΕΔ: Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα ανεργίας μέσα στο 2022

Το επίδομα εργασίας 300 ευρώ και τα... ραντεβού
Πριν το τέλος του 2022 θα ξεκινήσει η εφαρμογή των αλλαγών στη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, επίδομα εργασίας 300 ευρώ καθώς και υποχρεώσεις των ανέργων για να παραμείνουν στα μητρώα

Πριν το τέλος του 2022 θα ξεκινήσει η εφαρμογή των αλλαγών στη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, επίδομα εργασίας 300 ευρώ καθώς και υποχρεώσεις των ανέργων για να παραμείνουν στα μητρώα.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πλαίσιο με το οποίο θα εφαρμοστεί το σχέδιο αναζήτησης εργασίας μέσω Ψηφιακού Σχέδιου Δράσης ενώ προβλέπεται βαριά "καμπάνα" διαγραφής σε περίπτωση άρνησης εργασίας από τους ανέργους.

Ειδικότερα, οι άνεργοι θα οφείλουν να έχουν το νέο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ως... ευαγγέλιο καθώς αυτό θα ορίζει αν ο άνεργος αναζητά ενεργά θέση εργασίας.

Για την εγγραφή και την παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., ο αναζητών εργασία υποχρεούται να αναζητεί ενεργά εργασία. Θεωρείται ότι αναζητεί ενεργά εργασία ιδίως όταν:

  • Αποδέχεται προσφερόμενη θέση εργασίας, εφόσον είναι σύμφωνη με το Ψηφιακό ΑΣΔ.
  • Συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης που υποδεικνύονται από τη ΔΥΠΑ
  • Συνεργάζεται με τον εργασιακό σύμβουλο, ιδίως κατά την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ.

Ο αναζητών εργασία, είναι αναγκαίο να προβαίνει ιδίως σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Συνεργασία με τη Δ.ΥΠ.Α. ή άλλο δημόσιο φορέα ή ιδιωτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας με σκοπό την εύρεση εργασίας,
  • Αποστολή αίτησης πρόσληψης ή και βιογραφικών σημειωμάτων απευθείας σε εργοδότες,
  • Διερεύνηση προοπτικών εργασίας μέσω συμμετοχής σε δράσεις συνδικάτων ή επιμελητηρίων ή άλλων φορέων
  • Συμμετοχή σε δοκιμασία, διαγωνισμό ή συνέντευξη που στοχεύει σε πρόσληψη
  • Συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Συμμετοχή σε προγράμματα ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή σε άλλες δράσεις ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων

Ο αναζητών εργασία για την απόδειξη της ενεργού αναζήτησης εργασίας, η οποία πρέπει να λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., έχει την υποχρέωση να επισυνάπτει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. αποδεικτικά των ενεργειών του εφόσον του ζητηθούν από τη Δ.ΥΠ.Α.

Τα ραντεβού

Όπως προβλέπει το σχέδιο, οι άνεργοι θα πρέπει να παρίστανται στα προκαθορισμένα ραντεβού με τον εργασιακό σύμβουλο και να συνεργάζεται με αυτόν αρχικά για την κατάρτιση και εν συνεχεία για την αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ εάν έχουν παρέλθει 6 μήνες από την αρχική κατάρτιση ή αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ και δεν έχει ενταχθεί σε θέση εργασίας και εάν έχουν παρέλθει 12 μήνες να αναθεωρεί εκ νέου το Ψηφιακό ΑΣΔ.

Σημειώνεται ότι Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 79, η Δ.ΥΠ.Α. εκκινεί τη διαδικασία για την κατάρτιση ψηφιακών ατομικών σχεδίων δράσης κατά προτεραιότητα για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών πριν από τη δημοσίευση του παρόντος. Στα πρόσωπα αυτά που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, χορηγείται εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον δεν λαμβάνουν κάποιο επίδομα ή χρηματική ενίσχυση της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 20. Η παροχή αυτή χορηγείται μόνο μία φορά.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram