ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 2.260 θέσεις

Αναλυτικά τα κριτήρια και οι ωφελούμενοι

Στα σκαριά βρίσκεται νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 2.260 νέες θέσεις σε δύο υπουργεία.

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα διατεθούν 260 θέσεις κυρίως δασολόγων, δασοπόνων, δασοφυλάκων και διοικητικών και στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης) 2.000 θέσεις σε ειδικότητες όπως ψυχολόγοι, διοικητικοί, κοινωνικοί λειτουργοί κ.ά.

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ (τ.ΟΑΕΔ), μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, σύμφωνα με το ν. 41 52/2013, όπως η δημόσια πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης - ΥΠΥΤ), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων, σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης-επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, ούτε η συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ΔΥΠΑ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανένας και οι σύζυγοι είναι γραμμένοι στη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ).
  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανένας.
  • Μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ).
  • Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ.
  • Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ.
  • ΑμεΑ, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΔΥΠΑ.
  • Άνεργοι δικαιούχοι ΚΕΑ εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ.

Τα κριτήρια

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

Α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες,

Β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες,

Γ) ηλικία,

Δ) αριθμός ανήλικων τέκνων,

Ε) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,

ΣΤ) δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,

Η) άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/201 8), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ),

θ) οι ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram