ΔΥΠΑ: 10.300 θέσεις με δύο προγράμματα

Ποιοι οι δικαιούχοι
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται δύο προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), που αφορούν συνολικά 10.300 θέσεις.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται δύο προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), που αφορούν συνολικά 10.300 θέσεις.

Αυτά είναι τα εξής:

 • Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας
 • Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 300 ανέργων 18-30 ετών στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού Ανατολικής και Μαντουδίου - Λίμνης Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Συγκεκριμένα:

- Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Βασικός σκοπός η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το
προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση.

Οι εργοδότες εντάσσονται ως εξής:

Εργοδότες με Προσωπικό έως - Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων:

 • 3 άτομα - 1
 • 4 έως 9 άτομα - 2
 • 10 έως 19 άτομα - 3
 • 20 έως 30 άτομα - 5
 • 31 έως 50 άτομα - 8
 • άνω των 50 ατόμων - 20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Κέντρων Προώθησης Άπασχόλησης (ΚΠΆ2) της ΔΥΠΑ που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διάρκεια είναι 7 μήνες και η ΔΥΠΑ καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Διαδικασία:

 • Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση / εντολή κενής θέσης / υπεύθυνη δήλωση και προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης
 • Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις
 • Οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δ.ΥΠ.Ά. υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης
 • Η επιχείρηση επιλέγει τον ωφελούμενο και υπογράφουν συμφωνητικό συνεργασίας

- Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 300 ανέργων 18-30 ετών στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού Ανατολικής και Μαντουδίου - Λίμνης Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Ο βασικός σκοπός είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα, που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 e τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

 • 3 άτομα - 1
 • 4 έως 9 άτομα - 2
 • 10 έως 19 άτομα - 3
 • 20 έως 30 άτομα - 5
 • 31 έως 50 άτομα - 8
 • άνω των 50 ατόμων - 20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι ηλικίας 18-30 ετών απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι έχουν αποκτήσει το τίτλο σπουδών τους εντός της προηγούμενης τριετίας από την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

Η διάρκεια είναι 7 μήνες και η ΔΥΠΑ καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Διαδικασία:

 • Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση / εντολή κενής θέσης / υπεύθυνη δήλωση και προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης
 • Η ΔΥΠΑ (ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ) επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις
 • Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ (ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ), υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης
 • Η επιχείρηση επιλέγει τον ωφελούμενο και υπογράφουν συμφωνητικό συνεργασίας
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram