Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Φαρμακευτικής οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων.

Ειδικεύσεις:

 • Φαρμακευτική Χημεία – Φυσικά Προϊόντα
 • Βιομηχανική Φαρμακευτική
 • Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (εδώ), και να αποστείλουν ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας  συστημένα (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Ευκρινές αντίγραφο / πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι συμμετοχής
 • Ευκρινές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Ευκρινές(-ή) αποδεικτικό(-ά) ξένης γλώσσας
 • Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες και δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε σε 2610962330, 2610962310 ή στείλτε μήνυμα σε [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram