Δουλειά για έξι χρόνια στο υπ. Περιβάλλοντος - Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις

Αφορά μηχανικούς διαφόρων ειδικεύσεων
Αρχιτέκτονες μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι μηχανικοί θα εργαστούν για έξι χρόνια στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ολοκληρώνεται την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 η υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) ακόμη έτη.

Ζητούνται πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των εξής ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
  • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
  • ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση  συμμετοχής  με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2ΥΠ.ΕΝ και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου  Αμαλιάδος 17 ΤΚ 11523 Αθήνα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram