Δώρο Χριστουγέννων: Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται

Ποιοι και γιατί αποκλείονται

Πριν τα Χριστούγεννα θα κατατεθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων, συντάξεις Ιανουάριου, επιδόματα, επιταγή ακρίβειας και δώρο Χριστουγέννων για το 2022.

Το δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, αφού δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι δεν παίρνουν 13ο και 14ο μισθό.

Πως υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Ο υπολογισμός είναι απλός για όσους εργάζονται χωρίς διακοπή σε έναν εργοδότη, αφού σε ένα γενικότερο πλαίσιο «βγαίνει» λίγο παραπάνω από έναν «καθαρό» μηνιαίο μισθό.

Πληρώνεται μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καταβληθεί σε είδος.

Για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί το συντελεστή 0,041666.

Παράδειγμα: Εργαζόμενος με 900 ευρώ (μικτό μισθό) με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη την παραπάνω χρονική περίοδο (1/5 - 31/12) δικαιούνται ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων το οποίο ισούται με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η εργασία στον εργοδότη είναι μικρότερη σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια - ανάλογα με το πώς αμείβονται - για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας).

Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας».

Υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων στους ωρομίσθιους:

Ο υπολογισμός γίνεται, βάσει του μέσου όρου των αποδοχών του διαστήματος από 1-5-2022 μέχρι 31-12-2022.

Διαιρούνται, δηλαδή, οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα αυτό διά του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάστηκε η διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση:

Ισχύει το ίδιο έχοντας όμως, ως βάση υπολογισμού τις μειωμένες αποδοχές και αναλόγως με το χρόνο απασχόλησής του από 01/05/2022 έως 31/12/2022.

Υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους με διαλείπουσα εργασία (εκ περιτροπής απασχόληση):

Δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο διάστημα από 01/05/2022 έως 31/12/2022.

Διαβάστε επίσης:

Δώρο Χριστουγέννων 2022: Πότε καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ σε ανέργους του ΟΑΕΔ

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram