Δωρεάν μεταπτυχιακό στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά και προθεσμία
Το Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

Είκοσι θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Μαθηματικών οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι ΑΕΙ Τμήματος Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλουν και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Τμημάτων.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα (πρότυπα του europass)
 • Περιγραφή σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές (έως 300 λέξεις)
 • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών από ΑΕΙ
 • Παράρτημα διπλώματος
 • Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποιητικό κατεύθυνσης βασικών σπουδών
 • Περίληψη πτυχιακής εργασίας έως 300 λέξεις και αντίγραφο εξωφύλλου
 • Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων ή σε επιστημονικά περιοδικά
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών που κατέχουν
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των ως άνω άλλων τίτλων σπουδών
 • Παράρτημα διπλώματος των ως άνω άλλων τίτλων σπουδών

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μήνες, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2610996747

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram