Δωρεάν εξειδίκευση στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών.

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών λειτουργεί το Τμήμα Πληροφορικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση στο https://e-graduate.applications.aueb.gr.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού)
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών
  • Αντίγραφο αναλυτικής περιγραφής της ύλης για τα βασικά μαθήματα Επιστήμης Υπολογιστών από τον οδηγό σπουδών του Προπτυχιακού
  • Σημείωμα με τα ονόματα, τίτλους και διευθύνσεις email δύο ή τριών ατόμων τα οποία θα στείλουν συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά ερευνητικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων
  • Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Γ1/C1

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μήνες, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2108203646, [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram