Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΣΕΠ: Προσλήψεις με ετήσιες συμβάσεις

Αττικής
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΣΕΠ: Προσλήψεις με ετήσιες συμβάσεις
Ολόκληρη η προκήρυξη - Ειδικότητες
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ««Εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο Ενωσιακών και Εθνικών Απαιτήσεων»
Μαρία Πέππα
05/04/2019 | 10:31

Διαδικασία πρόσληψης έξι υπαλλήλων προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προσλαμβάνονται - με κριτήρια ΑΣΕΠ – πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Αναμένεται
Αναμένεται

5

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Ιχθυολόγων

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18-65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Πληροφορικής

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση ξένης γλώσσας
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία
Δικαιολογητικά 
 • Ηλεκτρονική αίτηση
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Παράβολο €3
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αχαρνών 2 -7ος όροφος Γραφείο 706, Τ.Κ. 10 176 Αθήνα, Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (υπόψη κ. Φασούλα Μαρίας). Επικοινωνία: 2102 124 424