Τρεις προσλήψεις στο ΚΕΘΕΑ

Τρεις προσλήψεις στο ΚΕΘΕΑ
Με συμβάσεις διάρκειας ενός έτους
Το προσωπικό θα αναλάβει την υποστήριξη τοξικοεξαρτώμενων ατόμων
13/06/2018 | 12:55

Τρεις Ειδικούς Θεραπευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα προσλάβει ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, στο πλαίσιο του προγράμματος "Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες Ουσιών".

Το προσωπικό θα προσληφθεί με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα έτος.

Δείτε για κάθε ειδικότητα προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
03/07/18

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών

Προσόντα 
 • Πτυχίο Μέσης Επαγγελματικής Σχολής 
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
 • Ηλικία 18 - 65 
 • Χρόνος ανεργίας 
 • Εμπειρία 
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο με συστημένη επιστολή στον ΟΚΑΝΑ στην διεύθυνση: Αβέρωφ 21, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα με την ένδειξη: "Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 2665/13.06.2018, Πόλη: Αθήνα, Ειδικότητα : Ειδικός Θεραπευτής ΔΕ, (Αβέρωφ 21, Αθήνα). Πληροφορίες: στην ιστοσελίδα του www.okana.gr.