Τρεις νέες προκηρύξεις από τον ΔΕΔΔΗΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Όλη η Ελλάδα
Τρεις νέες προκηρύξεις από τον ΔΕΔΔΗΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)
Για προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
14/06/2018 | 12:06

Τρεις νέες προκηρύξεις για 11 θέσεις εποχικού προσωπικού ενέκρινε το ΑΣΕΠ για τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε.

Η πρώτη προκήρυξη προβλέπει την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων στην Περιοχή Κέρκυρας και, συγκεκριμένα, τρεις Ηλεκτροτεχνίτες Εναέριων-Υπόγειων Δικτύων ΔΕ και έναν Οικονομικό υπάλληλο ΠΕ.

Η δεύτερη αφορά την κάλυψη τεσσάρων εποχικών θέσεων στην Περιοχή Ρεθύμνου. Πρόκειται για τρεις θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναέριων-Υπόγειων Δικτύων ΔΕ και μία για Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ.

Η τρίτη προκήρυξη αφορά την Περιοχή Ρόδου και προβλέπει τρεις προσλήψεις στις εξής ισάριθμες ειδικότητες: ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη Εναέριων-Υπόγειων Δικτύων και ΔΕ Υπαλλήλου Γραφείου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

Η προθεσμία για αιτήσεις θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του φορέα για καθεμία από τις προκηρύξεις ξεχωριστά εντός των ημερών.

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Οικονομικού

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 – 65
 • Γνώση ξένων γλωσσών
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (συγκεκριμένης τάξης)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

7

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Λυκείου
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΔΕΔΔΗΕ. Πληροφορίες: 26610 39447 για την Κέρκυρα, 28310 28919 για το Ρέθυμνο και 22410 27468 για την Ρόδο.