Θέσεις στον δήμο Σύρου - Ερμούπολης

Κυκλάδων
Θέσεις στον δήμο Σύρου - Ερμούπολης
Μέχρι πότε η υποβολή των αιτήσεων
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας στο Δημόσιο
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
Μαρία Πέππα
31/07/2019 | 10:15

Με μία πρόσληψη ενός ατόμου κινείται η Σχολική Επιτροπή Α’/Βάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σύρου - Ερμούπολης.

Η θέση αφορά ένα υπάλληλο καθαριότητας, ο οποίος θα εργαστεί στο Νηπιαγωγείο Φοίνικα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά από την Πέμπτη 1η Αυγούστου μέχρι την Παρασκευή 9 Αυγούστου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

Λήγει
09/08/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Καθαριστριών [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Ταξιαρχών, Ερμούπολη, Τ.Κ. 84 100 Κυκλάδων. Επικοινωνία: 2281 081 804