Θέσεις στον δήμο Πωγωνίου

Ιωαννίνων
Θέσεις στον δήμο Πωγωνίου
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019, Δημόσιο
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
Μαρία Πέππα
13/12/2018 | 09:52

Διαδικασία πρόσληψης ενός υπαλλήλου, μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ2/2018 του ΑΣΕΠ, προωθεί ο δήμος Πωγωνίου .

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών.

Για την ειδικότητα απαιτείται η κατοχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα της ειδικότητας..

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB) [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή (συγκεκριμένης ομάδας - τάξης)
 • Άδεια οδήγησης (επαγγελματική ή ερασιτεχνική)
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφα αδειών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Καλπάκι, Τ.Κ. 44 004 Ν. Ιωαννίνων, Γραμματεία (υπόψη κ. Μέτσιου Χαρ.). Επικοινωνία: 2653 360 114