Θέσεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης
Θέσεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών
Μαρία Πέππα
01/10/2018 | 11:42

Διαδικασία πρόσληψης ενός υπαλλήλου πραγματοποιεί το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης.

Προσλαμβάνεται απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια οκτώ μηνών.

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.  

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Λυκείου (ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

28ης Οκτωβρίου 99, Τ.Κ. 54 642 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού (υπόψη κ. Μαρίνας Τσάκωνα). Επικοινωνία: 2310 911 600 (εσωτ. 25)