Θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Καρδίτσας
Θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας
Προσόντα και δικαιολογητικά
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας δημοσίου, προκηρύξεις 2019, συμβάσεις
Ο νεοπροσληφθείς θα απασχοληθεί με ολιγόμηνη σύμβαση
Μαρία Πέππα
09/04/2019 | 10:58

Με έναν υπάλληλο ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.

Θα προσληφθεί απόφοιτος Λυκείου-ΙΕΚ.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πα΄τωντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
19/04/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΔΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων»
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Λουκιανού 1, Τ.Κ. 43 132 Καρδίτσα, Γραμματεία ΕΦΑ (υπόψη κ. Κωνσταντίνου Γαλάζιου ή κ. Νικολέττας Ορφανιώτου). Επικοινωνία: 2441 061 564