Θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Αρκαδίας
Θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας
Θα γίνει κατανομή των προσληφθέντων
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας,
Για την ειδικότητα απαιτείται η γνώση ξένων γλωσσών
Μαρία Πέππα
12/02/2019 | 11:56

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.

Προσλαμβάνονται, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ.

Οι προσληφθέντες θα κατανεμηθούν σε ξεχωριστές έδρες απασχόλσησης.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή των θέσεων.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» και διαβάστε την σχετική ανακοίνωση.

Αναμένεται
Αναμένεται

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΔΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων»
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Λυκόσουρας 1
Κάστρο και Μνημεία Καρύταινας 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Καλαβρύτων 211, Τ.Κ. 22100 Τρίπολη, Γραμματεία (υπόψη κ. Μ. Δεμερούκα). Επικοινωνία: 2710 225 243 (εσωτ. 119)