Θέσεις για ναυαγοσώστες στην Κω

Δωδεκανήσου
Θέσεις για ναυαγοσώστες στην Κω
Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν για το χρονικό διάστημα τριών μηνών
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας από την Λιμενική Αρχή
06/06/2018 | 10:15

Τρεις Ναυαγοσώστες θα προσλάβει ο Δήμος Κω για την κάλυψη των αναγκών της θερινής περιόδου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείο και άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται από τιες Λιμενικές Αρχές. 

Θα απασχοληθούν για το χρονικό διάστημα των τριών μηνών και πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών. 

Λήγει
13/06/18

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Ναυαγοσωστών [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Λυκείου (ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ)
 • Δίπλωμα Ναυαγοσώστη
 • Ηλικία 18 - 45
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη
Πρώτος μισθός 

€858

 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αιτήσεις υποβάλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 853 00. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22423 60426, -481, -489.