Θέσεις απασχόλησης στο Αμύνταιο

Φλώρινας
Θέσεις απασχόλησης στο Αμύνταιο
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εκπνέει στις 12 Δεκεμβρίου
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019, Δημόσιο
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
10/12/2018 | 09:39

Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου προχωρά ο δήμος Αμύνταιου.

Ο προσληφθείς πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ,προκειμένου να διοριστεί.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Λήγει
12/12/18

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας(Με ταχογράφο) [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 • Επαγγελµατική Ικανότητα (ΠΕΙ)
 • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο άδειας
 • Αντίγραφο ΠΕΙ
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Γρ. Νικολαϊδη 2, Τ.Κ. 53 200 Αμύνταιο, Γραφείο Προσωπικού, 4ος όροφος (υπόψη κ. Γεωργιάδου Ευδοξίας ή κ. Νεβολιάνη Παύλου). Επικοινωνία: 2386 350 140