Συντηρητές στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Θεσπρωτίας
Συντηρητές στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας
Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν έως τις 30 Ιουνίου
Αρχαία Γίτανα
Για την ειδικότητα απαιτείται γνώση στη συντήρηση ξύλου
Μαρία Πέππα
07/02/2018 | 09:10

Ένας συντηρητής αρχαιοτήτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προσλαμβάνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. 

Η σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου. 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση της υπηρεσίας. 

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν τα άτομα ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Σημειώστε, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.   

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη», για να διαβάσετε το επίσημο έγγραφο, μαζί με την αίτηση 

Λήγει
14/02/18

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Ηλικία 18 – 65
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία έξι μηνών
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, ξένης γλώσσας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

€50

€70

€120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Κύπρου 68, Τ.Κ. 46 100, Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (υπόψη κ.Βασιλικής Λάμπρου ή κ.Γεωργίας Βασιλείου). Επικοινωνία: 2665 02 91 77