Προθεσμία για θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Λακωνίας
Προθεσμία για θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας
Δικαιολογητικά και αίτηση υποβολής
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας
Η κατάθεση γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή
Μαρία Πέππα
06/02/2019 | 09:40

Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Ο νέος υπάλληλος θα απασχοληθεί στο τμήμα οδού Σπάρτης – Πλατάνα – Σκούρας.

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης εκπνέει την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου.

Δείτε αναλυτικά, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

Πατήστε «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Λήγει
13/02/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Αρχαιολόγων

Προσόντα 
 • Πτυχίο Ιστορίας- Αρχαιολογίας
 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Μεταπτυχιακό (όπου απαιτείται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Αγησιλάου 59, Τ.Κ. 23 100 Σπάρτη, Γραμματεία (υπόψη κ. Νίκου Αποστολάκου ή κ. Νίκας Λυμπεράκη - Λαζαράκου). Επικοινωνία: 2731 025 363 ή 2731 028 503