Προθεσμία για 29 προσλήψεις στον δήμο Παλαμά

Καρδίτσας
Προθεσμία για 29 προσλήψεις στον δήμο Παλαμά
Ειδικότητες - Κατανομή θέσεων
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019, Δημόσιο
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 23 έως 60 ετών
Μαρία Πέππα
28/03/2019 | 09:45

Την πρόσληψη 29 υπαλλήλων εκκινεί ο δήμος Παλαμά.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της αρδευτικής περιόδου, η οποία ορίστηκε από τις 20 Απριλίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2019.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την Πέμπτη 4 Απριλίου.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την σχετική ανακοίνωση (μαζί και η κατανομή των θέσεων ανά αρδευτικό διαμέρισμα).

Λήγει
04/04/19

29

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Υδρονομείς

Προσόντα 
  • Απολυτήριο Γυμνασίου  
  • Ηλικία 18 - 65   
  • Χρόνος ανεργίας   
  • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)   
  • Ανήλικα τέκνα   
Δικαιολογητικά 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας   
  • Υπεύθυνες δηλώσεις για κώλυμα διορισμού 
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.   
  • Βεβαίωση οικογ. κατάστασης   
  • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)   
Πρώτος μισθός 

€730 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Β. Παπακυρίτση 4, Τ.Κ 43 200 Παλαμάς. Επικοινωνία: 2444 350 123