Προθεσμία για 2 προσλήψεις στην Νάξο

Κυκλάδων
Προθεσμία για 2 προσλήψεις στην Νάξο
Αιτήσεις και δικαιολογητικά
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας
Συμμετέχουν υποψήφιοι 18 - 65 ετών
Μαρία Πέππα
03/04/2019 | 09:43

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων πραγματοποιεί η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων.

Οι συμβάσεις των προσληφθέντων θα διαρκέσουν έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την Παρασκευή 5 Απριλίου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
05/04/19

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120