Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων στη ΔΕΥΑ Φαρσάλων

Λάρισας
Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων στη ΔΕΥΑ Φαρσάλων
Ειδικότητες, προθεσμία
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας δημοσίου
Ζητούνται τέσσερα άτομα ως εργάτες στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων
Σοφία Χύτου
04/11/2019 | 11:15

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Φαρσάλων. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, στη διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων (Αχιλλέως 8).

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως 8 Νοεμβρίου 2019.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.

Λήγει
08/11/19

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120