Προσλήψεις στην Περιφέρεια Λακωνίας

Λακωνίας
Προσλήψεις στην Περιφέρεια Λακωνίας
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής
Μαρία Πέππα
12/12/2018 | 12:12

Με έναν υπάλληλο ενισχύεται η Περιφέρεια Λακωνίας.

Ο νέος υπάλληλος θα πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ, προκειμένου να διοριστεί.

Η σύμβαση θα είναι διάκειας οκτώ μηνών και στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουκν υποψήφιοι 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση.

 

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Πληροφορικής

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Διοικητήριο, 2ο χλμ. Τ.Κ. 23 100 Σπάρτης–Γυθείου Σπάρτη, Γραφείο Προσωπικού και Μισθοδοσίας (υπόψη κ. Ελένης Αραχωβίτη). Επικοινωνία: 2731 363 188