Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Ροδόπης
Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 10 Οκτωβρίου
Προσλαμβάνονται πτυχιούχου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε μνημεία βυζαντινής - μεταβυζαντινής περιόδου
Μαρία Πέππα
03/10/2018 | 12:33

Διαδικασία πρόσληψης ενός υπαλλήλου προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Προσλαμβάνεται πτυχιούχος ΑΕΙ με ειδίκευση, μέσω  ΑΣΕΠ.

Πατήστε στο βελάκι, δεξιά  στην ειδικότητα, για να δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
10/10/18

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Αρχαιολόγων

Προσόντα 
 • Πτυχίο Ιστορίας- Αρχαιολογίας
 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Μεταπτυχιακό (όπου απαιτείται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αλ. Συμεωνίδη 4, Τ.Κ. 691 32 Κομοτηνή, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης (υπόψη κ. Τάνιας Αγγορούδη). Επικοινωνία: 2531 022 411 ή 2531 021 517