Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Μαγνησίας
Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας
Θα διατεθούν θέσεις για απόφοιτους Λυκείου - ΙΕΚ
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019 , προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
09/07/2019 | 10:36

Στην πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων κινείται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

Διατίθενται θέσεις για προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότητας.

Πατήστε στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση.

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΔΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων»
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, Αθανασάκη 1, Τ.Κ. 38 001 Βόλος, Γραμματεία (υπόψη κ. Ευαγγελίας Τσοβίλη). Επικοινωνία: 2421 025 349 ή 2421 076 278