Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Κυκλάδων
Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Προσλαμβάνονται πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Μαρία Πέππα
05/10/2018 | 09:31

Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου πραγματοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Ο νέος υπάλληλος θα προσληφθεί, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, και δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης του.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του φορέα, έως τις 12 Οκτωβρίου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε «ολόκληρη την προκήρυξη», πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
12/10/18

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Αρχαιολόγων

Προσόντα 
 • Πτυχίο Ιστορίας- Αρχαιολογίας
 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Μεταπτυχιακό (όπου απαιτείται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55 Αθήνα, Γραφεία (υπόψη κ. Δ. Χατζηλαζάρου ή κ. Μ. Γιαννιώτη ή κ. Μ. Γλαρέντζου). Επικοινωνία: 2103 310 966 ή 2285 022 525