Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην Καβάλα

Καβάλας
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην Καβάλα
Με συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών - Προθεσμία
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, asep
Για την κατοχή της θέσης είναι απαραίτητη η γνώση αγγλικών και γερμανικών
Μαρία Πέππα
02/04/2019 | 12:12

Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου, μέσω ΑΣΕΠ, θέτει σε εφαρμογή Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια».

Διατίθεται θέση για έναν απόφοιτο «ΤΕ Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Ο νεοπροσληφθείς θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 12 Απριλίου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

«Συμπληρώστε την αίτηση» πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
12/04/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Π.Σ.Ε
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας, Ομονοίας 117, Τ.Κ. 65 403 Καβάλα, Τμήμα Προσωπικού (υπόψη κ. Ελευθεριάδου Αμαλίας). Επικοινωνία: 2510 831 388 (εσωτ. 140)