Οδηγοί απορριμματοφόρων στον δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

Αττικής
Οδηγοί απορριμματοφόρων στον δήμο Ραφήνας-Πικερμίου
Η διάρκεια των συμβάσεων θα ισχύει για πέντε μήνες
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 14 Μαρτίου, σύμφωνα με την προκήρυξη
Μαρία Πέππα
08/02/2018 | 09:36

Έναν οδηγό απορριμματοφόρου με κάρτα ταχογράφου, προσλαμβάνει ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου.    

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει επαγγελματική άδεια Γ' κατηγορίας σε ισχύ. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου. 

Η προθεσμία για την υποβολή λήγει στις 14 Μαρτίου. 

Σημειώστε, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.  

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή 

Λήγει
14/03/18

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [με κάρτα]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ αντίστοιχης ειδικότητας
 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας
 • Πιστοποιητικό Επαγγελεματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
 • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα, Γραφείο Προσωπικού (υπόψη κ. Φωτιάδη Βασιλική). Επικοινωνία: 2294 32 10 29

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτου Γ' κατηγορία (με κάρτα): 240 μόρια (Δήμος Κισσάμου, ΣΟΧ2/2017)