Νέες θέσεις στον δήμο Ρήγα Φεραίου

Μαγνησίας
Νέες θέσεις στον δήμο Ρήγα Φεραίου
Αιτήσεις και δικαιολογητικά - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2018, προσλήψεις 2018, θέσεις εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
17/01/2019 | 14:06

Στην πρόσληψη ενός νέου υπαλλήλου, μέσω  ΑΣΕΠ, κινείται ο δήμος Ρήγα Φεραίου.

Προσλαμβάνονται απόφοιτοι Λυκείου-ΙΕΚ, της ειδικότητας «Οδηγών Δ' κατηγορίας-χωρίς κάρτα ταχογράφου»..

Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις εκπνέει την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου και πραγματοποείται στην διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Λήγει
23/01/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Οδηγών Δ' κατηγορίας [χωρίς ψηφιακό ταχογράφο]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ αντίστοιχης ειδικότητας 
 • Επαγγελματική άδεια Δ΄κατηγορίας 
 • Πιστοποιητικό ΠΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65 
 • Χρόνος ανεργίας 
 • Εμπειρία 
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) 
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€858 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66, Τ.Κ. 37 500 Βελεστίνο, Ισόγεια αίθουσα Δημαρχείου Βελεστίνου, Γραμματεία ( υπόψη κ. Κωνσταντίνου Αθ. Γιάτσιου). Επικοινωνία: 2425 350 213