Νέες προσλήψεις στον δήμο Κασσάνδρας

Χαλκιδικής
Νέες προσλήψεις στον δήμο Κασσάνδρας
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας δημοσίου
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ
Μαρία Πέππα
02/10/2018 | 13:24

Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου πραγματοπιεί ο δήμος Κασσάνδρας, στην Χαλκιδική.

Θα προσληθεί υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Ηλεκτρονικής.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ, προκειμένου να διοριστεί.

Δείτε ακόμη: 4 προσλήψεις στον δήμο Κασσάνδρας

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (συγκεκριμένης τάξης)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

«Κ.Ε.ΔΗ.Κ.», Τ.Κ. 63 077 Καλλιθέα Χαλκιδικής, Γραφείο (κ. Ιφιγένεια Τουπλικιώτη). Επικοινωνία: 2374 020 064