Νέες προσλήψεις στην Κόρινθο

Κορίνθου
Νέες προσλήψεις στην Κόρινθο
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα ανακοινωθεί άμεσα
Το προσωπικό θα στελεχώσει τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ
14/06/2018 | 10:15

Την κάλυψη τριών θέσεων εποχικού προσωπικού αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο για την στελέχωση του Κέντρου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων. 

Οι νέοι συνεργάτες θα επιλεγούν από τρεις ειδικότητες δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης και θα ενισχύσουν τους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου, καθώς και τα ΚΑΠΗ.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα απασχοληθούν με ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα ανακοινωθεί άμεσα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του δήμου.

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Μαγείρων

Προσόντα 
 • Δίπλωμα μαγειρικής τέχνης
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Καθαριστριών [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αδειμάντου 22, Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος. Πληροφορίες: 27410 25717.