13 νέες προσλήψεις προσωπικού στην Ξάνθη

Ξάνθης
13 νέες προσλήψεις προσωπικού στην Ξάνθη
Για την κάλυψη αναγκών της αντιπυρικής περιόδου
Η πλειονότητα των θέσεων αφορά εργατικό προσωπικό χαμηλών τυπικών προσόντων
08/06/2018 | 11:30

Έως τις 15 Ιουνίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων για τις 13 θέσεις εποχικού προσωπικού που θα καλύψει ο Δήμος Αβδήρων στην Ξάνθη

Πρόκειται για θέσεις ειδικοτήτων της Υποχρεωτικής (11 θέσεις) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δύο θέσεις), οι οποίες αφορούν εργατικό προσωπικό χαμηλών τυπικών προσόντων.

Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν στον τομέα αντιπυρικής προστασίας με ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Λήγει
15/06/18

11

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Οδηγών [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 • Επαγγελµατική Ικανότητα (ΠΕΙ)
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο άδειας
 • Αντίγραφο ΠΕΙ
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αιτήσεις υποβάλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημαρχείο Αβδήρων, ΓΕΝΙΣΕΑ Ξάνθης, Τ.Κ. 670 64. Πληροφορίες: 25413 52555.